Data se zpracoávají, prosím čekejte…

Obchodní firma*
(právnická osoba, OSVČ)
IČO
Sídlo, místo podnikání
Ulice:
Číslo*:
PSČ*:
Město*:
Okres*:
Obrat s BASF v 2019
Obrat s POR v 2019 celkem**
* povinný údaj
** POR – přípravky na ochranu rostlin celkem v jednotkách Kč
Kontaktní osoba
  Jméno*:
  Příjmení*:
Mobil*
Email*
Datum narození*** . .
Mám zájem o zasílání
(zaškrtněte)


Můj obchodní zástupce:
*** nepovinný údaj, účel dotazu: blahopřání
`
Plochy a výměra plodin
orná půda* ha
zemědělská půda ha
ekologické farmaření ha
brambory ha
cukrovka ha
hořčice jarní ha
hrách ha
chmel ha
ječmen jarní ha
ječmen ozimý ha
kukuřice (zrno i siláž) ha
mák ha
ovoce ha
pšenice jarní ha
pšenice ozimá ha
řepka Clearfield ha
řepka ozimá ha
slunečnice ha
slunečnice Clearfield ha
sója ha
tritikale ha
vinná réva ha
zelenina ha
žito haODESLAT DOTAZNÍK >

Data jsou pro přenos chráněna šifrováním.

Data se zpracovávají, prosím počkejte…